aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
BranchCommit messageAuthorAge
developMerge branch 'release/v8.13.0' into developTom Ryder7 weeks
masterCheck for existence of 'colorcolumn' optionTom Ryder4 weeks
uuuuuuu uuu(6df)Tom Ryder4 months
 
TagDownloadAuthorAge
v8.13.0dotfiles-8.13.0.tar.gz (sig)  dotfiles-8.13.0.zip  Tom Ryder7 weeks
v8.12.0dotfiles-8.12.0.tar.gz (sig)  dotfiles-8.12.0.zip  Tom Ryder7 weeks
v8.11.0dotfiles-8.11.0.tar.gz (sig)  dotfiles-8.11.0.zip  Tom Ryder3 months
v8.10.0dotfiles-8.10.0.tar.gz (sig)  dotfiles-8.10.0.zip  Tom Ryder3 months
v8.9.0dotfiles-8.9.0.tar.gz (sig)  dotfiles-8.9.0.zip  Tom Ryder3 months
v8.8.0dotfiles-8.8.0.tar.gz (sig)  dotfiles-8.8.0.zip  Tom Ryder4 months
v8.7.0dotfiles-8.7.0.tar.gz (sig)  dotfiles-8.7.0.zip  Tom Ryder4 months
v8.6.0dotfiles-8.6.0.tar.gz (sig)  dotfiles-8.6.0.zip  Tom Ryder4 months
v8.5.0dotfiles-8.5.0.tar.gz (sig)  dotfiles-8.5.0.zip  Tom Ryder4 months
v8.4.0dotfiles-8.4.0.tar.gz (sig)  dotfiles-8.4.0.zip  Tom Ryder4 months
[...]
 
AgeCommit messageAuthorFilesLines
2018-08-16Merge branch 'release/v1.55.0'v1.55.0Tom Ryder14-122/+63
2018-08-16Bump VERSIONTom Ryder1-2/+2
2018-08-16Add explanatory README to vim/plugin directoryTom Ryder1-0/+3
2018-08-16Update new Vim pluginsTom Ryder2-0/+0
2018-08-16Spin equalalways_resized.vim into its own distTom Ryder3-27/+3
2018-08-16Spin foldlevelstart_stdin.vim into its own distTom Ryder3-28/+3
2018-08-16Work around buggy old Vim 'help' ftplugin undoTom Ryder1-0/+6
2018-08-16Don't set vint compiler for commandline windowsTom Ryder1-3/+5
2018-08-16Revert "Set gitconfig commit.verbose, clear com...Tom Ryder1-1/+1
2018-08-16Qualify unmap with version number guardTom Ryder1-1/+4
[...]
 
Clone
https://sanctum.geek.nz/code/dotfiles.git